पुणे: खडकवासला धरणक्षेत्रात पाऊस सक्रिय, प्रकल्पात सध्या ३१.०५ टक्के पाणीसाठा; जोरदार पावसाची प्रतीक्षा | पुढारी

पुणे: खडकवासला धरणक्षेत्रात पाऊस सक्रिय, प्रकल्पात सध्या ३१.०५ टक्के पाणीसाठा; जोरदार पावसाची प्रतीक्षा