गटारीच्या पाण्यातून विद्यार्थ्यांचा शाळेला जाण्यासाठी जिवघेणा प्रवास; ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार | पुढारी

गटारीच्या पाण्यातून विद्यार्थ्यांचा शाळेला जाण्यासाठी जिवघेणा प्रवास; ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार