पुणे जिल्ह्यातील चिल्हेवाडी धरण ‘ओव्हरफ्लो’; मांडवी नदी दुथडी भरून | पुढारी

पुणे जिल्ह्यातील चिल्हेवाडी धरण ‘ओव्हरफ्लो’; मांडवी नदी दुथडी भरून