कोल्‍हापूर : धुवाँधार पावसामुळे दूधगंगेला पूर; बाचणी धरण भरले, वाहतूक पूर्णपणे बंद | पुढारी

कोल्‍हापूर : धुवाँधार पावसामुळे दूधगंगेला पूर; बाचणी धरण भरले, वाहतूक पूर्णपणे बंद