वाशिम: कारंजा, मंगरूळपीर तालुक्यात गारपिटीने पिके भुईसपाट, पक्ष्यांचा मृत्यू | पुढारी

वाशिम: कारंजा, मंगरूळपीर तालुक्यात गारपिटीने पिके भुईसपाट, पक्ष्यांचा मृत्यू