पुण्यासह उपनगरांत संततधार; घाटमाथ्यावर मुसळधार | पुढारी

पुण्यासह उपनगरांत संततधार; घाटमाथ्यावर मुसळधार