Tech layoffs in 2023 | धक्कादायक! गतवर्षात इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रामधून ६७ हजार जणांना नारळ | पुढारी

Tech layoffs in 2023 | धक्कादायक! गतवर्षात इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रामधून ६७ हजार जणांना नारळ