‘काय खायचे याची काळजी घेईन’: अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष असे का म्‍हणाले? | पुढारी

'काय खायचे याची काळजी घेईन': अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष असे का म्‍हणाले?