RH discrepancy Archives | पुढारी

RH discrepancy

  • आरोग्यआरएच विसंगती RH discrepancy

    आरएच विसंगती (RH discrepancy) म्हणजे काय?

    रक्तगटांचे ए, बी, एबी आणि ओ हे चार प्रमुख प्रकार आहेत हे सर्वांना माहीत आहेच. व्यक्तीमधील जनुकांनुसार निश्चित होणारा रक्तगट…

    Read More »
Back to top button