तडका : निष्ठा ठेवू तरी कुठे? | पुढारी

तडका : निष्ठा ठेवू तरी कुठे?