Ayodhya Ram Mandir : दुमदुमला भारत! अयोध्येत येताहेत श्रीराम !! युगानुयुगे कायम राहील शरयूतटी मुक्काम !!! | पुढारी

Ayodhya Ram Mandir : दुमदुमला भारत! अयोध्येत येताहेत श्रीराम !! युगानुयुगे कायम राहील शरयूतटी मुक्काम !!!