इस्रायल-हमास युद्धाबाबतच्या भारताच्या धोरणांवर प्रियंका गांधी संतापल्या; म्हणाल्या, ‘देशांच्या तत्वांविरोधात’ | पुढारी

इस्रायल-हमास युद्धाबाबतच्या भारताच्या धोरणांवर प्रियंका गांधी संतापल्या; म्हणाल्या, 'देशांच्या तत्वांविरोधात'