ऐन पावसाळ्यामध्ये टँकरने पाणी ! अप्पर डेपो परिसरातील स्थिती | पुढारी

ऐन पावसाळ्यामध्ये टँकरने पाणी ! अप्पर डेपो परिसरातील स्थिती