सोमेश्वरनगर : कोपीवरची शाळा चालविणारा ‘सोमेश्वर’ राज्यात पहिलाच कारखाना | पुढारी

सोमेश्वरनगर : कोपीवरची शाळा चालविणारा ‘सोमेश्वर’ राज्यात पहिलाच कारखाना