राज्यसभेत मराठवाडा : शंकरराव चव्हाण, प्रमोद महाजन, विलासराव, झकेरिया आदी दिग्गजांचे प्रतिनिधीत्व | पुढारी

राज्यसभेत मराठवाडा : शंकरराव चव्हाण, प्रमोद महाजन, विलासराव, झकेरिया आदी दिग्गजांचे प्रतिनिधीत्व