हिंगोली : सेनगावालगत भरधाव कार हॉटेलच्या शेडमध्ये घुसली, एक ठार, एक जखमी | पुढारी

हिंगोली : सेनगावालगत भरधाव कार हॉटेलच्या शेडमध्ये घुसली, एक ठार, एक जखमी