कोल्‍हापूर : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडली; राजाराम बंधाऱ्यावर पाणी पातळी ३९ फूट | पुढारी

कोल्‍हापूर : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडली; राजाराम बंधाऱ्यावर पाणी पातळी ३९ फूट