पारनेर मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी बुस्टर पॅकेज; आ. लंके यांनी खेचून आणला 62 कोटींचा निधी | पुढारी

पारनेर मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी बुस्टर पॅकेज; आ. लंके यांनी खेचून आणला 62 कोटींचा निधी

पारनेर; पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतरही आमदार नीलेश लंके यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून मतदारसंघासाठी 84 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी आणला आहे. राज्याच्या बजेटमधून 62 कोटी 25 लाख तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यातून 22 कोटींचा निधी त्यांनी मिळविला आहे. तालुक्यातील रस्त्यांसाठी 62 कोटी 25 लाख अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विविध कामांसाठी मंजूर निधी
देवीभोयरे फाटा, सुपा, सारोळा रस्ता 5 कोटी 40 लाख, प्रमुख जिल्हा मार्ग 50 ते हिवरे कोरडा, तिखोल, पिंपळगाव तुर्क, कान्हूरपठार, पिंपळगाव रोठा, खंडोबाची वाडी ते तालुका हद्द रस्ता 5 कोटी. रेनवडी, चोंभूत, वडनेर, निघोज, पिंप्री जलसेन, गांजीभोयरे, पानोली, गटेवाडी, निघोज ते कॅनॉल पिंप्री जलसेनकडे 4 कोटी, रेनवडी, चोंभूत, वडनेर, निघोज, पिंप्री जलसेन, गांजीभोयरे, पानोली, गटेवाडी रस्ता 4 कोटी, राज्य मार्ग 69 ते वाळवणे पिंप्री गवळी, रांजणगाव, भोयरे गांगर्डा, पळवे बुद्रुक 4 कोटी. म्हसे खुर्द ते राळेगण थेरपाळ, हकीकतपूर, राळेगणसिद्धी, जातेगाव, पळवे बुद्रुक, कडूस, भोयरे गांगर्डा, रूईछत्रपती, वाळवणे ते राज्यमार्ग 69ला मिळणारा रस्ता, प्रमुख जिल्हा मार्ग 2 कोटी 50 लाख.

प्रमुख जिल्हा मार्ग 50 ते गोरेगाव, डिकसळ, लोणी हवेली, हंगा, शहांजापूर, सुपा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणा 2 कोटी, वाडेगव्हाण, कळमकरवाडी, पाडळीकडूस रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणा 2 कोटी. प्रमुख जिल्हा मार्ग 50 ते हिवरे कोरडा, तिखोल, पिंपळगाव तुर्क, कान्हूरपठार, पिंपळगाव रोठा, खंडोबाची वाडी, गारखिंडी ते तालुका हद्द रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणेसाठी 2 कोटी 5 लाख रुपये, प्रमुख जिल्हा मार्ग 50 ते हिवरे कोरडा, तिखोल, पिंपळगाव तुर्क, कान्हूरपठार, पिंपळगाव रोठा, खंडोबाची वाडी, गारखिंडी ते तालुका हद्द रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणेसाठी (स्थळः कान्हूर ते गारगुंडी फाटा) 2 कोटी रुपये. राज्य मार्ग 222 ते वासुंदे, वनकुटे रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणा करणे (स्थळ वडगाव सावताळ ते वनकुटे) 2 कोटी.

म्हसे खुर्द, राळेगण थेरपाळ, हकीकतपुर, राळेगणसिद्धी, जातेगाव, पळवे बुदुक, कडूस, भोयरे गांगर्डा, रूईछत्रपती, वाळवणे ते राज्य मार्ग 69 ला जोडणारा रस्ता सुधारणा करणे (स्थळ पिंपळनेर ते राळेगणसिद्धी ते जातेगाव) 4 कोटी हिंगणगाव, निमगाव वाघा, केडगाव, बुरुडगाव, वाकोडी, वाळुंज ते राज्य मार्ग 58 सुधारणा करणे (स्थळ नवनाथ विद्यालय ते निमगाव वाघा) 2 कोटी 19 लाख, राज्य मार्ग 58 ते खारे कर्जुने, हिंगणगाव, निमगाव वाघा, केडगाव, बुरुडगाव, वाकोडी, वाळुंज राज्य मार्ग 58 सुधारणा करणे 25 लक्ष. रेनवडी, चोंभूत, वडनेर, निघोज, पिंप्री जलसेन, गांजीभोयरे, पानोली, गटेवाडी, प्रमुख राज्य मार्ग 5 रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणा करणे (स्थळ गटेवाडी ते पुणे रस्ता) 4 कोटी 20 लक्ष.

पारनेर सुपा रस्ता राज्य मार्ग 69 ते वडनेर हवेली, राळेगणसिद्धी प्रमुख जिल्हा मार्ग सुधारणा करणे (स्थळ कन्हेर ओहळ ते वडनेर हवेली ) 1 कोटी सीना नदी) 2 कोटी 55 लक्ष. भाळवणी ते निमगाव घाणा, निमगाव वाघा राज्य मार्ग 58 सुधारणा करणे (स्थळ भाळवणी ते खारे कर्जुने) 3 कोटी 50 लक्ष भाळवणी ते निमगांव घाणा, निमगाव वाघा राज्य मार्ग 58 सुधारणा करणे (स्थळ भाळवणी ते खारे कर्जुने) 3 कोटी 50 लक्ष. निंबळक, चास, खंडाळा, वाळुंज, नारायणडोह रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 1 सुधारणा करणे (स्थळ चास ते निमगाव वाघा) 3 कोटी. राज्य मार्ग 58 ते खारे कर्जुने, गवळीवाडा) 1 कोटी 25 लक्ष.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून निधी
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 2, आशियाई विकास बँक अर्थसाहाय्य अंतर्गत 25 कि. मी.च्या 4 रस्त्यांना 22 कोटींच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये कोहकडी ते म्हसे खुर्द, गाडीलगाव ते निघोज 13 कि.मी. रस्ता सुधारणा करणे 12 कोटी 25 लक्ष. जबक मळा, रांजणगाव मशीद ते तालुका हद्द उख्खलगावकडे जाणारा 5 कि.मी. रस्ता सुधारणा करणे, 3 कोटी 72 लक्ष भोयरे खुर्द ते चास 4 कि. मी. रस्ता सुधारणा करणे 3 कोटी 1 लाख. शिंगवे ते बांबोरी 3 कि मी रस्ता सुधारणा करणे, 3 कोटी 2 लाख निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आमदार नीलेश लंके यांनी दिली.

Back to top button