कर्जत : शेतकरी पंचनामाच्या प्रतीक्षेतच; नुकसान होऊन आठ दिवस झाले | पुढारी

कर्जत : शेतकरी पंचनामाच्या प्रतीक्षेतच; नुकसान होऊन आठ दिवस झाले