कोकणातील 7 जिल्ह्यांत 613 गावे दरडप्रवण! | पुढारी

कोकणातील 7 जिल्ह्यांत 613 गावे दरडप्रवण!