महाराष्ट्रात समाजवादी पक्ष स्वतंत्र, आम्ही धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांसोबत : समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी | पुढारी

महाराष्ट्रात समाजवादी पक्ष स्वतंत्र, आम्ही धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांसोबत : समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी