सोलापुरात : लग्नाहून परतणाऱ्या वऱ्हाडाच्या गाडीचा अपघात, एक महिला ठार तर १४ जखमी; करमाळा-राशीन मार्गावरील घटना | पुढारी

सोलापुरात : लग्नाहून परतणाऱ्या वऱ्हाडाच्या गाडीचा अपघात, एक महिला ठार तर १४ जखमी; करमाळा-राशीन मार्गावरील घटना