Growth rate Archives - पुढारी

Growth rate

  • अर्थभानविकास दर

    वेगवान विकासाकडे ?

    विकासाची पहाट होत असताना, विकास दर वेगवान होण्याची शक्यता असताना, सकारात्मक धोरण आणि वितरणात्मक शहाणपण याची नितांत आवश्यकता आहे. स्त्रिया,…

    Read More »
Back to top button