साहित्‍य-कला Archives | पुढारी

साहित्‍य-कला

  • बहारIndia@75 : स्वातंत्र्याचे आकाश, प्रतिभेचे पंख

    साहित्‍य-कला : स्वातंत्र्याचे आकाश, प्रतिभेचे पंख

    कला माध्यमांमधून स्वतंत्र उद्गाराची मागणी हवी, हे म्हणतानाच, प्रत्यक्ष जीवनात खरे स्वातंत्र्य, खरा मोकळा श्वास मिळण्याची आसही लागली पाहिजे. कारण…

    Read More »
Back to top button