कपाळी चंद्रकोर, नथ आहे नाकी, गळी शोभते सोनेरी सर अन् नाजुकशी ठुशी... - पुढारी

कपाळी चंद्रकोर, नथ आहे नाकी, गळी शोभते सोनेरी सर अन् नाजुकशी ठुशी…

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

 

 

आणखी पहा


 

 

Back to top button