बोल दिंडीकर्‍यांचे… ‘पंढरीची वारी, आहे माझे घरी । आणिक न करी तीर्थव्रत॥’

बोल दिंडीकर्‍यांचे… ‘पंढरीची वारी, आहे माझे घरी । आणिक न करी तीर्थव्रत॥’

Exit mobile version