Kolhapur CPR : डॉ. प्रदीप दीक्षित सीपीआरचे नवे अधिष्ठाता | पुढारी

Kolhapur CPR : डॉ. प्रदीप दीक्षित सीपीआरचे नवे अधिष्ठाता

कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : Kolhapur CPR येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. प्रदीप दीक्षित यांच्या सोपवण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्याकडे न्यायवैद्यकशास्त्र विभागातील प्राध्यापक पदाचाही कार्यभार देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने या नियुक्ती बाबतच्या आदेशाचे परीपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर यांची या आदेशावर स्वाक्षरी आहे.

शासन आदेश पुढील प्रमाणे आहे…

राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर संस्थेचे दैनंदीन अधिष्ठाता या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार डॉ. एस. एस. मोरे, प्राध्यापक, बालरोगचिकित्साशास्त्र डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.

प्राध्यापक पदाच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादीनुसार अधिष्ठाता या संवर्गात पदोन्नतीसाठी विचारक्षेत्रात समाविष्ठ असलेल्या अध्यापकांना अधिष्ठाता पदाचा अतिरीक्त कार्यभार दिल्यास त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव येण्याच्या दृष्टीने अशा प्राध्यापकांना अधिष्ठाता पदाचा अतिरीक्त कार्यभार देण्याची बाब विचाराधीन होती.

सबब डॉ. प्रदिप दिक्षित, प्राध्यापक न्यायवैद्यकशास्त्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज यांची राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे प्राध्यापक न्यायवैद्यकशास्त्र या रिक्त पदावर प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्याकडे राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेतील अधिष्ठाता पदाचा अतिरीक्त कार्यभार शासनाचा पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे.

डॉ. एस. एस. मोरे, प्राध्यापक, बालरोगचिकित्साशास्त्र, डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड यांनी डॉ. प्रदिप दिक्षित, प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र यांच्याकडे अधिष्ठाता पदाचा पदभार तात्काळ सुपुर्द करावा.

डॉ. प्रदिप दिक्षित, प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र यांनी स्वतःच्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या सांभाळून अधिष्ठाता पदाचा अतिरीक्त कार्यभार सांभाळावा.

शासन आदेश : डॉ. प्रदीप दीक्षित सीपीआरचे नवे अधिष्ठाता
शासन आदेश : डॉ. प्रदीप दीक्षित सीपीआरचे नवे अधिष्ठाता

Back to top button