Thu, Dec 13, 2018 02:08होमपेज › फोटो गॅलरी


आज, गुरूवारी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई (महालक्ष्मी) देवीची ब्राम्ही रुपात अलंकार स्वरूपात पूजा बांधण्यात आली.

आज, गुरूवारी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई (महालक्ष्मी) देवीची ब्राम्ही रुपात अलंकार स्वरूपात पूजा बांधण्यात आली.