Wed, Nov 21, 2018 20:04होमपेज › Ankur › आईचा सल्‍ला

आईचा सल्‍ला

Published On: Nov 03 2018 1:25AM | Last Updated: Nov 02 2018 8:39PMएक भुकेला सिंह एका गायीला व तिच्या दोन बछड्यांना दूर उंच गवतात लपून पाहत होता. त्या दोन बछड्यांपैकी एक जरी आईपासून दूर गेले तर त्याच्यावर झडप घालण्याचा त्याचा इरादा होता. बराच वेळ उलटून गेला; पण ते तेथे एकामेकांपासून दूर होण्याची चिन्हे दिसेनात. पावसाळ्यात उगवलेले ताजे गवत खाण्यात ते मग्‍न होते.
उतावळा झालेला सिंह स्वत:वर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. गवतात लपत-छपत तो त्या बछड्यांपैकी सर्वात तरुण बछड्याजवळ गेला.

“शू!” सिंह हळूच कुजबुजला.
तरुण बछडा सिंहाच्या कुजबुजण्याने दचकला व एक पाऊल मागे सरकला.
“घाबरू नकोस, मी तुला अशा ठिकाणी नेईन जेथे गवत येथल्या गवतापेक्षा गोड आहे.”
सिंहाने मधाळ स्वरात बछड्याला आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला.
बछड्याने आपल्या आईकडे पाहिले पण ती चारा खाण्यात मग्‍न होती.
“माझ्याबरोबर ये,” सिंह पुन्हा कुजबुजला.
आपल्या आईचा एकत्र राहण्याचा सल्‍ला तो बछडा विसरला व त्याने सिंहाबरोबर जायचे ठरवले. अर्थात त्या बछड्यावर सिंहाने लवकरच ताव मारला हे सांगायला नकोच.
बोध : थोरा-मोठ्यांचा योग्य सल्‍ला धुडकावू नये.

- इसापकथा